Amnestys digitale tilstedeværelse


Hvem er Amnesty?

Amnesty er en internasjonal aktør som jobber for å ivareta menneskerettigheter verden over. De jobber for frihet, likeverd og rettferdighet uansett hvem du er eller hvor du bor. Organisasjonen består av både frivillige og ansatte. Amnesty har også et stort fokus på å avdekke overgrep eller brudd på menneskerettigheter som ikke nødvendigvis er kjente. Det er en politisk uavhengig organisasjon, som støttes av samfunnsborgere og frivillige, både når det kommer til økonomi og praktisk arbeid. Amnesty International i Norge ble etablert i 1964, og har i dag rundt 100 000 medlemmer og støttespillere.

Amnesty og digitale kanaler

Som bruker av mange forskjellige sosiale medier og diverse digitale kanaler, opplever jeg Amnesty som en synlig aktør. De bruker Facebook og Instagram- annonser effektivt. De er også svært flinke på informasjon og kunnskap som de sprer på alle sine kanaler. Spesielt på Instagram opplever jeg at deres tilstedeværelse og informasjonspredning treffer en målgruppe som bruker kanalen aktivt, noe som resulterer i  «fortjente» medier, som vil si at brukere frivillig deler av deres innhold. 

Jeg synes Amnesty har en veldig ryddig og oversiktlig Instagram-konto. De utnytter seg godt av verktøyene kanalen har, hvor de har en «front-slide» som er ren med et bilde som er relevant for temaet de tar opp, front-bildet følges deretter opp med andre slides som gir tydelig og klar informasjon om saken. De bruker også noen fine animasjoner som gir en rød tråd. 

Kilde: https://www.instagram.com/amnesty_norge/?hl=nb

I skrivende stund sitter jeg på Instagram-kontoen til Amnesty. Denne blir en del av min kundereise. Jeg trykker meg videre på linken de har i Biografien. Denne linker til hjemmesiden deres hvor de har fokus på temaet LGBT, ettersom det er pride-måned. Her har de et lite avsnitt om at Polen har innført LGBT-frie soner i landet, noe Amnesty prøver å jobbe i mot ved å blant annet samle inn signaturer-> Jeg trykker på den lilla knappen hvor det står at man kan lese mer om saken, og inn her kan jeg blad ned på siden og signere.

Fra Instagram-kontoen er kundereisen litt lang. Det er tre klikk for å gjennomføre en signering (mål for Amnesty). De kunne gjort denne prosessen noe kortere, ved å komprimere noen av sidene. En annen ting som er viktig å tenke på når man er synlig på Instagram å får besøkende fra denne kanalen, er at de aller fleste bruker Instagram på mobil, så det er viktig at Amnesty har en mobilvennlig hjemmeside, noe jeg opplever at de har. 

Et av hovedmålene til Amnesty på digitale kanaler vil være og spre informasjon og skaffe signaturer. Ut fra mitt perspektiv virker det som Instagram, hjemmeside og mail (nyhetsbrev) er de viktigste digitale kanalene for Amnesty. Hjemmesiden deres er oversiktlig og tydelig, og den går rett på sak, for å realisere målet. Jeg synes de kunne hatt en enda bedre oversikt dersom de hadde synliggjort kategorier bedre på de forskjellige sakene de vil ha signaturer på. Amnesty tar opp kampen innenfor veldig mange forskjellige områder, og har et bredt segment. En bedre oversikt over temaer ville gjort det lettere for brukere å navigere. De har en side med god oversikt allerede, men jeg synes denne siden er vanskelig å finne, og burde være mer synlig. 

Digitale målsetninger

Jeg tror de viktigste målsetningene for Amnesty vil være å få signaturer, skaffe økonomiske donasjoner, og det som er svært viktig med deres tilstedeværelse digitalt: spre informasjon og skape engasjement. 

Kilde: https://amnesty.no/om-amnesty

Det har vært mange saker på dagsorden siste året hvor Amnesty har vært en veldig synlig aktør. Blant annet har deres innhold blitt delt mye i forbindelse med drapet på Georg Floyd, og demonstrasjonene i forbindelse med Black lives matters. Med tanke på fortjente medier, er det blitt populært å dele innlegg på sosiale medier for å vise engasjement, og spre kunnskap. Dette er noe Amnesty har fått utbytte for, men også noe de kan ta bedre utnytte av fremover i tid, ettersom dagens engasjement indikerer at flere vil dele slike poster frem i tid. En bra objective kan være å ha et mål om antall delinger på Instagram innen en dato, av en kampanje for eksempel.

Ettersom et av målene deres er å engasjere folk vil jeg si at det er viktig å måle hvor mange som er på «engasjer deg» siden på Amnesty.no. Det er her man også kan bidra på forskjellige måter, og det kan være lurt å måle kundereisen gjennom denne siden. Det vil også gi dem gode indikatorer å måle hvilket saker som er mest besøkt, og hva som engasjerer mest, dette kan de bruke som en veiledning på hvilket innhold de bør fokusere på i annonser og gjennom andre kanaler som kan trekke brukere til hjemmesiden deres. 

Organisk søk og SEO

For å se hvor synlig Amnesty er på Google, og hvor høyt de kommer opp på organisk søk, søkte jeg først på «menneskerettigheter» Her kommer de opp som nummer 6 på første side. FN, som jeg vil si er en konkurrent ligger foran dem på dette søket, men Amnesty kommer litt høyere opp på bilde-siden til Google.

Jeg ville også gjøre et søk som er mer spesifikt, ettersom Amnesty har som mål å samle inn signaturer og spre kunnskap. De dekker også mange saker som andre aktører i Norge ikke dekker i det hele tatt. Jeg søkte derfor på  «Georg Floyd signatur». Her kommer de opp først på siden. 

Jeg har tidligere skrevet et innlegg med tips til hvordan man kan bli bedre på SEO og finne nettsiden sin høyt opp på organisk søk. Innlegget kan du lese HER.

Som tidligere nevnt kan det være lurt av Amnesty å sette inn en oversikt over kategorier i sakene de jobber for på hjemmesiden. Dette kan forbedre SEO, og organiske søk, fordi det vil gi flere søkeord (keyword). Jeg tror uansett det viktigste Amnesty kan gjøre for å forbedre SEO, er arbeid på andre kanaler, hvor de kan få delinger av innhold, og bygge tillit til brukere. Være aktive på Instagram, og poste innhold som de ut fra statistikk og analyser vet engasjerer å gi deling av innhold. Kreftforeningen er flinke på å ha digitale kampanjer, som ofte resulterer i fortjente medier og engasjement, dette kan Amnesty ta inspirasjon fra: 

Kilde: https://www.instagram.com/p/CPk5WvDh51g/

Over er et eksempel på en av de populære kampanjene til Kreftforeningen. Amnesty har også hatt noen kampanjer som kan ha vært med på å gi dem mye synlighet, dette er noe de absolutt kan fokusere mer på , disse er det veldig viktig å gjøre målinger av for å se hvor effektive kampanjene er.

 

Kilder: 

https://amnesty.no/vart-arbeid

https://www.instagram.com/amnesty_norge/?hl=nb

https://www.instagram.com/kreftforeningen/?hl=nb

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *