Refleksjonsnotat fra prosjektet: RE-TO


I forbindelse med emnet Digital markedsføring har eksamengruppen min bygget en egen nettside og konsept hvor vi selger hjemmelagde handlenett produsert av brukte materialer. Alt av overskuddet går til regnskogfondet. Vi er  utrolig stolte over hva vi har fått til, og dette er noe vi har jobbet hardt med de siste månedene.  I dette innlegget skriver jeg en egen refleksjon over prosessen og hva jeg har lært underveis. 

https://re-to.com/

Etablering av teamet

Når oppgaven om å starte en egen nettbutikk ble utlevert i slutten av mars ble vi anbefalt å opprette grupper på ca 3-4 personer. Tidlig i fasen ble jeg, Linnea, Jørgen og Martine en gruppe. Vi kom inn i digital markedsføring fra Varehandel, bærekraftig og digital, og vi alle går Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling(KIF). Vi kjenner hverandre fra før, og er kjent med hverandres styrker og svakheter. Litt senere i prosessen fikk vi Hanne-Elise med på gruppen. Hun har gått Digital markedsføring hele semesteret, det at vi har gått forskjellige emner tenkte vi var positivt, hun går også sammen med resten av oss i KIF. Vi endte opp med å være fem stykker på gruppen. Det kan være litt risikabelt å være så mange, og jeg tenkte at det var en stor sjanse for at det skulle bli dårlig arbeidsfordeling, dobbeltarbeid og rotete organisering. Dette var noe jeg opplevde alle var klar over, og derfor har vi hele veien vært tydelig og klar med hverandre. Vi alle har hatt noe å gjøre gjennom hele prosessen hvor vi har passet på at vi får utnyttet oss av våre beste sider. Jeg synes det har vært god kommunikasjon, selv om det i starten var litt vanskelig å få snakket sammen da vi ikke kunne møtes i den perioden på grunn av corona. Etterhvert lærte vi å avtale i god tid før vi ringtes og det ble enklere å planlegge. Jeg følte mye løsnet i gruppen da vi kunne møtes fysisk, ting ble mye lettere, og arbeidet ble langt mer effektivt.

Vi har delegert oppgavene bra. Jørgen har hatt hovedansvaret for det tekniske rundt nettsiden, hvor vi andre har hjulpet til med layouts, bilder og konsept. Vi elsker shopify, og ble positivt overrasket over hvor enkelt det var å bygge en nettside. Hanne-Else har hatt ansvar for SOME. Hanne-Else og Linnea har også sydd de fleste produktene, mens resten av gruppa har vært med å produsere noe av det. Jeg, Linnea og Martine har loggført, skrevet ned prosessen og skrevet på selve oppgaven. Alle i gruppa har hatt hver sine hovedoppgaver, samtidig som det har lappet litt over i hverandre, sånn at vi har vært godt involvert i hverandres oppgaver. 

Oppsummert synes jeg sammensetningen av teamet har vært utrolig bra. Vi har like verdier som også reflekteres i bedriften, og vi er kreative personer. Samtidig som vi er like, er vi gode på forskjellige ting, som gjør at vi også utfyller hverandre. Det har gått over all forventning å være fem på en gruppe. Jeg føler alle har bidratt godt med sin del, og møtt opp til avtalt tid. Vi har støttet og hjulpet hverandre gjennom hele prosessen. 

Bilde fra Instagram: @reto.c0m og  http://re-to.com/

Idemyldring og landing av konsept

Vi startet med å sparre rundt noen ideer for hva vi kunne selge på nettsiden vår. Vi var innom kunst, costume-klær og flere andre temaer. Vi alle i teamet er kreative mennesker, så på den måten hadde vi mange muligheter. Vi er tre stykker på gruppa som er godt kjent med symaskin, og derfor landet vi på å sy handlenett av brukte materialer ettersom vi tidlig ble enig om at bærekraft og klima skulle stå i fokus. Med tanke på vårt felles engasjement rundt bærekraft spesielt i klesbransjen ble vi fort enige om at vi ikke skulle gjøre det enklest mulig ved å bestille noe fra utlandet, eller få noe produsert av store fabrikker etc. 

Etter at vi hadde landet på hva vi ville gjøre fant vi frem stoff vi hadde hjemme. Interessen vår for klær gjør at vi er så heldige å ha mye liggende hjemme som kan sprettes opp og redesignes. Vi lekte med farger, mønster og form, resultatene ble kjempebra! Vi viste frem resultatene til venner og kjente, som var veldige posetive til prosjektet. Vi ble overrasket over den positive responsen, og dette ga oss motivasjon. 

Vi har iløpet av prosessen hatt flere fotoshoots, både til film og bilder til nettsiden. Vi har over tid fått et unikt uttrykk når det kommer til farger og type stil. Dette uttrykket har vi blitt flinke til å bruke som en rød tråd, fra nettside til sosiale medier og bilder. Vi føler uttrykket også passer veldig bra til målgruppen vår som er unge voksne. 

OKR, mål og visjon. 

Dette semesteret har vi fått en god gjennomgang av OKR (objective, key results). Alle på gruppa har vært flinke til å forholde seg til OKR, og det er noe vi har mint på hverandre gjennom hele prosessen. Hanne-Elise har stått for å sende inn våre OKR til basecamp hver mandag. OKR er et veldig fint verktøy å bruke og jeg tror det har vært med på å gjøre at en gruppe på fem stykker har fungert så bra som det har gjort. Vi har satt oss relativt høye mål for å ha noe å strekke oss etter. (Kilde: Forelesning 8, Karl Philip Lund)

Et eksempel på et objektiv er den første OKR vi leverte i uke 14 som på mange måter la grunnlaget for resten av prosessen: 

Objective; Bygge en nettbutikk som er brukervennlig. Opprett en attraktiv Instagram som driver kunder til nettbutikken. Selge 50 produkter innen 12.Mai.

Det er gøy å se tilbake på målene vi har satt, da det sier mye om forventningene våre. Blant annet lanserer vi nettbutikken noe senere en først tenkt fordi vi var opptatt av at den skal være optimal når den blir lansert. Det å optimalisere nettbutikken krevde mere enn vi trodde og vi har derfor justert OKR mer løpet av ukene. Til tross for det har vi fortsatt med å sette høye mål for å ha noe og jobbe etter. 

Vi har hele veien sett på dette som et prosjekt,men er åpne for at vi kan fortsette med det etter eksamensdatoen. Vi har fått en overveldende respons, og det virker som det virkelig er behov for noen av produktene vi selger på markedet. 

https://re-to.com/

Mitt læringsutbytte og utfordringer

Jeg liker veldig godt utfordringer og å kaste meg ut i prosjekter jeg innerst inne tror jeg ikke får til, fordi det nesten alltid går bra til slutt, og mestringsfølelsen blir stor. Dette har vært en slik erfaring. Jeg har lært veldig mye av meg selv men også av de andre på gruppa. Det at vi er mange på gruppen er noe jeg tror gjør læringsutbytte større, da det er flere å forholde seg til og man må organisere bedre. Jeg har også lært hvordan man lager en nettbutikk, noe som var overraskende enkelt, det er også noe jeg vet jeg kommer til å få utbytte av i fremtiden. 

Det jeg har lært mest av er OKR. Jeg hadde aldri hørt om dette verktøyet før jeg begynte på med emnet. Jeg kjente igjen deler av prinsippet da jeg har erfaring fra forskjellige bedrifter som har jobbet på lignende måter, men aldri så tydelig som vi har gjort i dette prosjektet. OKR er definitivt noe jeg kommer til å ta med meg videre i arbeidslivet, da jeg føler det øker fokus, motivasjon, konsentrasjon og framgangen i bedriften. OKR bidrar også til at ansatte får en større tilhørighet til jobben, noe jeg alltid har sett på som en svært viktig faktor for motivasjon og trivsel. 

Det har vært noen utfordringer i prosessen, som at ting har tatt lengre tid en hva vi først trodde, sånn er det ofte når man gjør noe for første gang. Det gikk også litt tregt i starten på grunn av at omstendighetene gjorde det vanskelig å møtes. Når vi måtte snakke sammen over zoom, var det definitivt en fordel at vi kjente hverandre fra før. Det er også mange faktorer man ikke tenker på at skal være med i et slikt stort prosjekt. For eksempel innpakning og hvordan vi skal sende ut produktene noe vi ikke hadde tenkt mye på. Det er slike faktorer man vil huske på til neste gang, som vil gjøre oss bedre forberedt. 

Oppsummert har det vært et veldig lærerikt prosjekt, og det er en stor fordel for meg til senere at jeg har vært med å bygge konsept og nettbutikk. Jeg vil også presisere hvor stolt jeg er av at vi har gjort alt helt selv, fra produksjon, markedsføring og nettbutikk, noe som gjør oss veldig unik!

 

 

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *